Historien

Etter en stor flom i øvre Østerdalen og øvre Gudbrandsdalen i 1789 (Stor-Ofsen) mistet mange familier sine hjem. Syv familier kom nordover fra øvre Østerdalen og fogd Holmboe hjalp dem med penger og husdyr for å starte rydding på Bardujord. Flere av disse flyttet senere til Sørreisa. Blant disse nybyggerne var Kirsti Eriksdatter (1752) og Simon Olsen (ca. 1746) fra Tynset. De startet rydding av gården Sørfossbogen i Sørreisa. Ryktene om nye muligheter i «Nordlandene» spredte seg fort blant venner og familier. To brødre fra Tynset var blant de som satte kursen nordover i 1822. Dette var Lars og Erik Simonsen – nevøer av nevnte Kirsti Eriksdatter.

Erik var eldst, og han hadde med kone og to barn som begge var født på Tynset. Lars var også gift og hadde med kone og en sønn på ett år. Det fortelles at brødrene og deres familier dro med oksespann fra Tynset til Trondheim. Derfra gikk ferden med Nordlandsjekt. De kom med jekta til Sørreisa sommeren 1822. Deres hensikt med flyttingen, var som for så mange andre, «bedre vilkår».

Sønnen til nevnte Kirsti Eriksdatter og Simon Olsen, Simon Simonsen (1798), hadde sammen med Erik Paulsen fra Skøelv forsøkt å starte rydding i Gumpedalen. Brødrene Lars og Erik Simonsen gjenopptok sammen med søskenbarnet, Simon Simonsen, rydningen i Gumpedalen. Simon avbrøt igjen rydningen, og bosatte seg i Skøelv.

De to brødrene Lars og Erik Simonsen delte dalen mellom seg – Erik tok den innerste, og Lars den ytterste delen. Erik kalte sin part for Østgård og Lars kalte sin part for Westgaard, og de fikk sine ryddings-sedler den 7. oktober i 1822.

Nybyggerne i Gumpedalen sto nettopp i ferd med å sette i gang jorddyrkningen i de gode årene 1822 og 1823. Det dårlige året 1824 og uåret 1825 var nok derfor et alvorlig tilbakeslag for dem. At silda ble borte, gjorde situasjonen enda vanskeligere. Erik Simonsen ga også opp ryddingen på Østgård, og forlot også Gumpedalen og flyttet til Bardu. Nybyggerne kom gjennom de vanskelige årene og Lars Simonsen ble værende på Westgaard.

Lars bygde først et lite bolighus av bjørketømmer ca. 4×4 meter. Etter to-tre år kjøpte han tømmer fra Målselv og bygde nytt og større hus. I Kvennbekken satte han opp kvernhus med kvern, der kornet kunne males i flomtida høst og vår.

I mai 1823 fikk Lars og Malene datteren Oldine, som er den første født med adresse Gumpedal. I 1826 fikk de tvillingene Marit og John og i 1829 fikk de sønnen Erik.

Malene døde 5. desember 1832, bare 46 år gammel, og Lars satt igjen med 5 små barn. Han giftet seg for andre gang med Berit Ingebrigtsdatter 31. oktober 1833. Lars og Berit fikk sønnen Ingebrigt i 1836. Han ble senere gift og bosatt i Gumpedalen. 8. Januar 1838 døde Berit Ingebrigtsdatter i barselseng etter at hun hadde født barn nummer 2 med Lars Simensen. Barnet døde også bare åtte dager gammelt.