Alle innlegg av Arnfinn

Program hovedarrangement

Gumpedalen 200 år – jubileumsmarkering

Sted:          Skøelv grendehus – Solglimt (ved Skøelv skole)

Tid:            6. august 2022 kl. 16.00

Program

Velkommen

Musikk

Hilsen fra Sørreisa kommune ved ordfører Jan-Eirik Nordahl

Hilsen fra Dyrøy kommune ved ordfører Marit Alvig Espenes

Musikk

Foredrag ved Arnfinn Andersen

Hvem var de første, hvor kom de fra – og hvorfor kom akkurat de hit

Servering av mat – koldtbord fra Dyrøymat

Musikk

Kaffe og kaker med hyggelig samvær og prat

Mulighet for hilsninger under kaffen

Avslutning med allsang gamle revyviser fra Gumpedalen

Musikk ved Eldbjørn Pedersen (tipp-tipp-oldebarn av rydningsmann Lars Simonsen).

………………………………………………………………………

Bindende påmelding til Vigdis Sæbbe innen 25 juli!

Påmelding skjer ved innbetaling av kr 400,- pr person:

på konto 4612 5407838 eller på Vipps til telefonnummer 905 21 141

Husk å skrive navn på de som meldes på!

Alle som har interesse for arrangementet, er hjertelig velkommen!

Bok om Gumpedalen og gårdene ved Skøvatnet – kort omtale

Jeg skriver bok til det store 200-års jubileet. Her er en kort omtale av boka.

Innledningsvis er det en beskrivelse av dalen, noen refleksjoner omkring stedsnavn, om den første bosetningen og forholdet mellom innbyggerne og samene er viet plass. Det er skrevet lite om samenes bruk av dette området tidligere, og det har vært spennende å finne historier om forholdet mellom samene og de første som slo seg ned fast.

De første som slo seg ned her, kom fra Østerdalen, og jeg har forsøkt å finne ut hvorfor akkurat disse kom, og hvorfor dem kom akkurat hit. De enkelte gårdene har fått en egen omtale. Til hver gård har jeg forsøkt å lage en slektsoversikt med alle som er født/oppvokst på gården og deres barn. Jeg har også en oversikt over alle som er født med adresse Gumpedal eller ved Skøvatnet, og jeg har prøvd å finne alle som har gått på skolene i området.

Jeg har lagt vekt på å skrive en historie der livet de levde skal være fokus. En beskrivelse av kultur- og foreningslivet i dalen har derfor fått stor plass. Det samme har beskrivelsen av skolene og barnas oppvekst. Jeg har også gitt plass til en beskrivelse av fødselshjelpen, posttjenesten og veibyggingen. Andre verdenskrig og motstandsarbeidet med base i Gumpedalen satte sitt preg på bygda, og er også viet plass. Her presenteres nye historier fra krigen som ikke er publisert tidligere.

Det er fortellinger om dagligliv som blir universelle tidsbilder om pionérer i nord, om nasjonsbygging og om relasjoner mellom folk. Boka er derfor også et bidrag til å kunne gi forståelse av den generelle nordnorske bygdehistorie.

De som vil sikre seg ei bok (eller flere) kan sende meg en mail på arnander50@gmail.com